Icon

RENSTRA Kecamatan Geger

Icon

RENJA 2020

Icon

RENJA 2019

Icon

Perjanjian Kinerja 2020

Icon

Perjanjian Kinerja 2019

Icon

Pengukuran Kinerja 2020

Icon

Pengukuran Kinerja 2019

Icon

IKU (Indikator Kinerja Utama)

Icon

IKI (Indikator Kinerja Individu)

Icon

LAKIP 2019